brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Oorlogen Myanmar

Overheersende rijken

Om de situatie van de vluchtelingen te kunnen begrijpen moet je eerst terug in de geschiedenis van Birma.
Birma, dat tegenwoordig Myanmar heet, wordt al voor het begin van onze jaartelling bewoond door verschillende etnische groepen.
Voor de Britse overheersing in 1885, zijn de verschillende etnische groepen al voor een aantal eeuwen met elkaar in conflict. Het Eerste Birmaanse koninkrijk (1044-1287) was Birma voor het eerst één land omdat het volk de Pyu andere volken aan zich wist te onderwerpen. Door een inval van de Mongolen viel dit rijk weer uiteen. Een aantal eeuwen lang is Birma verdeeld over diverse staatjes. Door een conflict tussen twee grotere staatjes zag een derde haar kans schoon en onderwierp deze staatjes. Het Tweede Birmaanse koninkrijk (1539-1752) was geboren. Door een inval van een veel sterker naburig volk, de Mon, viel het ook het twee koninkrijk uiteen.

De Mon werden al gauw verslagen de het Derde Birmaanse koninkrijk (1752-1885) was een feit.  De koningen van die tijd regeerde met harde hand om de volkeren bij elkaar te houden.
Dankzij grens- en handelsconflicten met het Britse Rijk, dat over het naburige India regeerde,  veroverde de Britten uiteindelijk heel Birma in 1885. Er kwam een einde het aan het Derde Birmaanse koninkrijk en de Britten hadden het gezag. Tussen 1943 en 1945 werd Birma bezet door de Japanners.

Onafhankelijk

In 1948 werd Birma onafhankelijk en vanaf dat moment ontstaat er een complete chaos in het land. Verschillende volkeren kwamen in opstand omdat zij zelfbestuur wilden.
In 1962 was het land een militaire dictatuur geworden en in 1989 een eenpartijstaat.
Door het geweld van tussen de onderdrukkende regering en etnische groeperingen die voor meer vrijheid strijden, zijn er sinds 1980 in totaal 400.000 mensen naar Thailand gevlucht. Onder hen veel mensen van de Karen-stam.
In 2011 kwam er een formeel eind aan het militaire bestuur. In de praktijk is de macht van het dit bestuur vaak nog steeds merkbaar.

Op dit moment (vanaf 30 maart) ligt er een concept vredesverdrag op tafel dat tussen 16 etnische groepen en de Thaise overheid een wapenstilstand zou moeten bewerkstelligen. Gezien het diep gewortelde wantrouwen is het een stap in de goede richting, maar het proces naar echte vrede is erg kwetsbaar.