EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Watersnood Myanmar

Duizenden getroffen gezinnen

Doneer nu en zorg ervoor dat er weer volle akkers kunnen komen in het getroffen Myanmar.

Afgerond

Half augustus werd Myanmar -  het vroegere Birma - getroffen door grote overstromingen.  Eigenlijk hebben we daar in het nieuws nauwelijks iets over gehoord, waarschijnlijk door het vele nieuws over de nood en toestanden in de wereld rondom de vluchtelingenproblematiek. Ook delen van het werkgebied van de hulpverleningsorganisatie ZOA, werden getroffen.  John Buijs, Noodhulp manager van ZOA is kort daarna op bezoek geweest en vraagt onze financiële steun.

 

Hoe en wat?

Wat zijn de gevolgen?

Over heel Myanmar zijn ruim 1 miljoen mensen getroffen, 275.000 hectare land stond onder water en 240.000 gezinnen moesten hun huis uit. Met alle gevolgen van dien: voedseltekorten, gebrek aan schoon drinkwater en onderdak zijn voor dit hele gebied aan de orde. 2300 boeren zijn getroffen en moeten worden geholpen met ondermeer het in orde maken van de akkers., Ook zijn centrale sanitaire voorzieningen weggevaagd. (Bijvoorbeeld 293 toiletten die aan de randen van dorpen waren geplaatst)Daarnaast is een groot gedeelte van de voedselvoorraad verloren gegaan. Daar zal op ingespeeld moeten worden om honger te voorkomen. 

Doel van dit project:

Bike

Er is geld nodig voor voedsel, het weer in orde maken van de akkers, want het water is al teruggetrokken, de aanschaf van zaaigoed voor het kweken van groene en zwarte bonen.Op die manier wordt voorkomen dat er alsnog hongersnood ontstaat. Ook is er geld nodig voor het in orde maken van sanitaire voorzieningen.

Andere EO Metterdaad-projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Watersnood Myanmar

Doneren