EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

'Hongerkloof' overbruggen

Dankzij microkredieten kunnen mensen in Burkina een bedrijfje starten.

Op die manier verdienen ze geld om te voorzien in het onderhoud van hun gezin.

Afgerond

Afl. 3 - Zonne-energie

Ontdek hoe zonne-energie mensen in Burkina Faso aan duurzaam werk helpt. Een vakopleiding leidt jongeren op tot installateur van zonnepanelen.

Afl. 4 - Hulp voor boeren

Hella bezoekt een project van Kerk in Actie in Burkina Faso waar boeren leren hoe ze het maximale uit hun land halen met respect voor de natuur.

Afl. 5 - Invloed van microkredieten

Dankzij microkredieten kunnen mensen in Burkina een handeltje starten en op die manier geld verdienen om te voorzien in het onderhoud van hun gezin.

Duurzame werkgelegenheid

Burkina Faso is één van de droogste landen van Afrika. Meer dan 50% leeft onder de armoedegrens. 90% van de bevolking leeft van de opbrengst van hun eigen stukje land. Ze hebben slecht toegang tot informatie, hebben geen financiële buffer en zijn dus extreem kwetsbaar voor veranderingen in het weer. Geschat wordt dat Burkina Faso een van de landen is die het zwaarst zal lijden onder klimaatsverandering.

Zowel hulporganisatie Woord en Daad als Kerk in Actie zijn actief in dit land. Ze hebben als doel de mensen minder kwetsbaar te maken voor de klimaatverandering. Door landbouwmethodes aan te passen aan de nieuwe situatie en alternatieve bronnen van inkomsten werkgelegenheid te creëren en dit op een duurzame manier - zonder extra belasting te leggen op de natuur. 

In Burkina-Faso zorgen verschillende organisaties, elk op hun manier, voor duurzame werkgelegenheid in dit arme land! Bekijk de uitzendingen en zie wat uw steun kan betekenen.

Met uw steun kunnen nog meer gezinnen geholpen worden. Helpt u mee? 

Duurzame werkgelegenheid in Burkina Faso

De cashew is het nieuwe goud 

De cashew is het nieuwe goud voor Burkina Faso. Het verbouwen en verwerken van de cashewnoot is namelijk heel arbeidsintensief. Voordat het zakje gevuld in de winkel ligt, moet er heel veel gebeuren. Dit zorgt voor veel werkgelegenheid, wat erg positief is voor de mensen in Burkina Faso.

Woord en Daad traint mensen in ondernemerschap en helpt nieuwe technologieën te introduceren om de noten te verwerken.

Lees meer over de cashewverwerking >

Zonne-energie in Burkina Faso

Hulporganisatie Woord en Daad is een vakopleiding gestart die mensen opleidt tot installateur van zonnepanelen, waardoor er betrouwbare elektriciteit beschikbaar is voor scholen en bedrijven, die hier op moeten kunnen vertrouwen voor hun werkzaamheden. 

Het project slaat twee vliegen in één klap: scholen en gezinnen hebben duurzame stroom en tegelijkertijd schept het werkgelegenheid waardoor gezinnen een inkomen hebben.

Lees meer over energie in Burkina >

Hulp voor boeren

Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de inwoners moet leven van minder dan een euro per dag. Het land is voor een groot deel afhankelijk van de landbouw. Kerk in Actie wil de boeren leren welke landbouwtechnieken geschikt zijn in dit klimaat. Als de boeren weten welke gewas ze op welk moment het beste kunnen verbouwen, hebben ze veel meer inkomen.

Met dit extra inkomen kunnen ze landbouwgereedschappen aanschaffen of wat vee houden zodat ze ook buiten oogsttijd inkomen hebben. Ook kunnen de kinderen naar school als er voldoende inkomen is, waardoor de volgende generatie ook een stabielere toekomst heeft.

De hongerkloof overbruggen

Burkina Faso is één van de droogste landen van Afrika. De droogte heeft consequenties voor de oogst, waardoor er in de droge periode van enkele maanden soms sprake is van een 'hongerkloof'. In de maanden van deze hongerkloof hebben de boeren geen geld om in basisbehoeften, zoals eten en een doktersbezoek, te voorzien.

Kerk in Actie helpt deze gezinnen door ze een microkrediet te geven. Met dit microkrediet kunnen de families een bedrijfje beginnen dat ze helpt de hongerkloof te overbruggen. Met de opbrengst van dit bedrijfje kan bijvoorbeeld de school van de kinderen, eten, kleding en overige basisbehoeften betaald worden. Door dit microkrediet wordt de bevolking zelfredzaam gemaakt en kunnen ze zonder verdere hulp de hongerkloof overbruggen.

Bekijk de huidige projecten

Ga