EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Help Vluchtelingen.

Wereldwijd miljoenen vluchtelingen.

Doneer structureel per maand of eenmalig voor vluchtelingenhulp wereldwijd.

Doneer direct

Vluchtelingenhulp

Wereldwijd 11,7 miljoen vluchtelingen

Door alle oorlogen zijn er op dit moment zo'n 11,7 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht voor het geweld. De situatie in het land van herkomst is zo schrijnend dat er voor deze mensen maar één ding opzit, en dat is vluchten. Vluchtelingenkampen raken overvol en vanuit Afrika en de Arabische Wereld proberen duizenden vluchtelingen te gelijk de oversteek naar Europa te wagen.

Help vluchtelingen aan voedsel en onderdak

EO Metterdaad zet zich in voor de leefbaarheid van vluchtelingen in de vluchtelingenkampen. De omstandigheden in vluchtelingenkampen zijn vaak niet best. De kans op voedselschaarste is bijvoorbeeld een groot gevaar, en duizenden kinderen die elke dag op straat hangen omdat er geen mogelijkheid voor educatie is. Veiligheid, voedsel en een goed onderkomen zijn van levensbelang voor vluchtelingen.

EO Metterdaad helpt vluchtelingen!

Een recent project waar EO-Metterdaad aan mee helpt is bijvoorbeeld het ondersteunen van de hulporganisaties Operatie Mobilisatie, Dorcas en Kerk in Actie in Irak. Deze organisaties hadden al contacten in de regio met kerken en lokale hulporganisaties en konden dus snel van start. Door de steun aan deze organisaties zijn er vluchtelingen voorzien van warme winterkleding, zijn er voedselpakketten uitgedeeld, zijn er kachels gekomen en zijn de onderkomens verstevigd en geïsoleerd.

Steun EO Metterdaad. Geef maandelijks of eenmalig. 

EO Metterdaad zet zich in voor hulp wereldwijd. Deze hulpverlening wordt geboden in de vorm van projecten die over de hele wereld plaats vinden. Regelmatig steunen wij projecten waarin vluchtelingenhulp centraal staat, maar we helpen ook evangelisatie-projecten en onderwijsprojecten.

Geef voor EO Metterdaad

Doneer direct