brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Geen storm te sterk

Samen in actie voor Haïti

Duizenden mensen hebben door orkaan Matthew geen dak meer boven hun hoofd en niet voldoende voedsel.  Samen slaan we de handen ineen voor Haïti. Help mee!

Doneer direct

Interview Samen voor Haïti

Els Hortensius vertelt over de actie voor Haïti. Samen met Medair, Woord & Daad en Kerk in Actie willen wij de wederopbouw ondersteunen!

Interview Medair

Carla van Weelie vertelt over het werk van Medair in Zuid-Soedan. De hulporganisatie strijdt tegen de hongersnood die het land heeft getroffen!

Interview verslavingszorg

Margreet van Beest vertelt over het werk van hulporganisatie Kom Over en Help voor verslaafden in Oekraïne.

Metterdaad Radio. Steun kleine projecten wereldwijd!

Elke 2 weken vraagt Metterdaad Radio uw aandacht voor een klein project in het buitenland. De onderwerpen verschillen elke week: Evangelisatie, kinderopvang, hulp voor vrouwen of een voedselproject. 

Via deze pagina doneert u voor het huidige radio-project. Hieronder leest u meer over het project waar we uw hulp voor nodig hebben!

Luister uitzendingen terug Doneer voor huidige project

Geen storm te sterk! Samen in actie voor Haïti

Haiti Na MatthewEls Hortensius vertelt over Haïti, een land dat in oktober vorig jaar werd getroffen door orkaan Matthew.

Haïti is één van de armste landen ter wereld. En juist dit eiland wordt zo vaak getroffen door natuurgeweld. De aardbeving van zeven jaar geleden verwoestte een groot deel van het eiland. Afgelopen oktober raasde orkaan Matthew met windsnelheden van 230 kilometer per uur over de net weer opgebouwde huizen. Deze tweede ramp verdween snel uit het nieuws. Alwéér Haïti. Alwéér kapotte huizen. Maar een half jaar na de orkaan blijkt de chaos nog groot. Honderd duizenden mensen zijn dakloos, zeshonderd duizend kinderen worden bedreigd met ziekte en honger. De oogst is verloren gegaan en er is te weinig zaaigoed voor de volgende oogst.

Samen met Woord en Daad, Medair en Kerk in Actie wordt er door EO Metterdaad actie gevoerd voor huisvesting, wederopbouw en eerste levensbehoefte. Er is vooral aandacht voor de voedselvoorziening, die nijpend wordt door verwoeste akkers en ontbrekende gereedschappen. Maar ook voor vissers die niet kunnen werken omdat hun boten kapot sloegen. En we willen de Haïtianen helpen door ze te leren hoe ze hun huizen zo kunnen bouwen dat ze een volgende keer wel blijven staan. Helpt u mee?

Doneer direct

"Soms is er hoop, maar vaker gaat het helemaal mis" - 4 maart 2017

Medair - Severe MalnutritionIn de studio Carla van Weelie. Zij vertegenwoordigd het werk van Medair en vraagt aandacht voor de voortdurende humanitaire ramp die zich voltrekt in Zuid-Soedan. 

Sinds 2013 woedt er een burgeroorlog in dit land. Soms is er hoop, maar vaker gaat het helemaal mis. Carla van Weelie kent de situatie goed en is ambassadeur voor Medair, een hulporganisatie die voortdurend in deze regio werkt en onze financiële steun vraagt. Ze vertelt over de werkwijze van Medair in Zuid-Soedan, over hoe om te gaan met de dilemma's van nood veroorzaakt door 'mensenhanden' en over het 'dweilen met de kraan open'.

Drie miljoen mensen zijn uit hun huizen verjaagd/gevlucht. Miljoenen mensen lijden gebrek. Medair is bijna de enige hulporganisatie die in de regio actief is (gebleven) en werkt in 3 districten op het gebied van medische hulp en noodhulp. Daarnaast is er een noodhulp-team dat inspingt waar het het meest nodig is. Continue humanitaire hulp is nodig om de bevolking te helpen overleven. Opnieuw is er nu sprake van hongersnood. Miljoenen kwetsbare mensen worden bedreigd. Kinderen verzwakken heel snel door ondervoeding. Er is een urgente noodzaak voor het verstrekken van voedsel, met name ook voor de groep zwangere en net-bevallen vrouwen.

"Verslaafden worden beschouwd als het uitschot van de samenleving" - 18 februari 2017

P1710 Radio Oekraine Anker - Verhaal ThumbnailIn de studio Margreet van Beest. Zij heeft samen met haar man van 2000 - 2016 in Oekraïne gewoond en gewerkt. Sinds vorig jaar is zij in Nederland programmamedewerker bij de organisatie Kom Over en Help en verantwoordelijk voor hun projecten in Albanië, Bulgarije en Moldavië. Onze aandacht en financiële steun wordt gevraagd voor de opvang van alcohol- en drugsverslaafden in Oekraïne.

Helaas zoeken in Oekraïne nog steeds veel mensen een oplossing voor hun problemen in alcohol en drugs. Dit probleem is door de gevolgen van de oorlog zeker niet afgenomen. Verslaafden worden nog steeds beschouwd als het uitschot van de samenleving en ontvangen weinig tot geen liefde. Ze hebben zelf niet voldoende kracht om van de verslaving af te komen. Kortom: ze leven nog letterlijk in het donker. 


In opvangcentrum 'Het Anker' worden mensen met verschillende soorten verslavingen geholpen, zoals drugs, alcohol, medicijnen en tabak. De reden voor opnameverzoek kan heel verschillend zijn. Heel vaak is het een combinatie van meerdere problemen: problemen in gezinssituatie, zwerversbestaan, psychische problemen, het ontbreken van een sociaal netwerk, geestelijke problemen, emotionele verwaarlozing of mishandeling.
 Christelijke hulpverlening ontbreekt veelal en er zijn geen goede hulpverleningsprogramma's. Velen kunnen geen uitweg vinden voor hun problemen. 
Er wordt door de artsen medische hulp geboden, maar verdere hulpverlening ontbreekt.

 

"Ik wil er graag met mijn kinderen over doorpraten..." - 4 februari 2017

pakistan-bioscoop 370x170Een team van gemotiveerde christenen brengt het Evangelie in de dorpen en kleine steden van Pakistan. Dit doen ze met een mobiele bioscoop met films over geloof, normen, waarden en maatschappelijke thema's. De mensen zijn geboeid en de films hebben impact in hun leven. Vanuit alle lagen van de bevolking is hier veel belangstelling voor. Dit blijkt uit de enthousiaste reacties, vragen die men heeft en de wens om door te praten over de inhoud van de programma's. Één mevrouw reageerde na het kijken: "Ik wil er graag met mijn kinderen over doorpraten..."

Dit team bereikt ook via e-mail en social media veel mensen die niet open durven spreken over het Evangelie en bang zijn voor vervolging.

Met uw hulp kan Metterdaad bijdragen om de nodige nazorg en de social media activiteiten mogelijk te maken, zodat mensen kunnen doorpraten over het Evangelie!

 

“9 jaar oud en uitgehuwelijkt door je vader…” - 21 januari 2017

Arab Vision TekstfotoIn de Arabische wereld trouwt 1 op de 7 meisjes voordat zij 18 is. Te vaak is dat geen eigen keuze. Daarom wil Arab Vision deze uithuwelijkingsproblematiek aan de kaak stellen. Dit doet zij door een documentaire-serie van 6 korte programma's te maken waarin (ex)kind-bruidjes hun verhaal vertellen. Hiermee wil Arab Vision verandering in de gedachtewereld teweeg brengen. Zo stimuleren zij de jonge meisjes om zich te verzetten tegen hun kind-huwelijk, eerst onderwijs te krijgen en pas te trouwen als zij daar aan toe zijn. De documentaire wordt breed verspreid en eerder heeft dit project al tot veel positieve reacties geleid. Ook mannen geven aan dat zij anders met uithuwelijking om moeten gaan.

Met uw hulp kan Metterdaad bijdragen om deze belangrijke documentaire mogelijk te maken en verandering teweeg te brengen voor deze meisjes!

“Met contextueel Bijbellezen op zoek naar oplossingen” - 7 januari 2017

Webtekstfoto UjamaaIn het zuidoosten van Zuid-Afrika staat het Ujamaa Centre. Hier worden, vanuit contextueel Bijbellezen, trainingen en workshops gegeven op gebied van Body (situatie van kwetsbare vrouwen, HIV-AIDS en huiselijk geweld) en Earth (schepping, landbouw en duurzaamheid). Dit houdt in dat de Bijbel uitgelegd en geïnterpreteerd wordt vanuit de dagelijkse situatie van de mensen en met name daar waar het wringt. Zo gaan zij samen op zoek naar (Bijbelse) oplossingen voor problemen en proberen zo een beter leven te bewerkstelligen. Metterdaad wil dit werk graag ondersteunen, zodat de trainingen en workshops door kunnen gaan. Helpt u mee?

Licht in de duisternis! - 10 december 2016

 STG Oia WebtekstfotoIn deze donkere dagen voor kerst is 'licht in de duisternis' waarschijnlijk heel aansprekend! We zingen erover of genieten van de prachtige kerstverlichting in onze buurt. In de afgelegen plattelandsdorpjes in Malawi is het minder vanzelfsprekend om letterlijk 'licht in de duisternis' te hebben. Sterker nog, vaak is er helemaal geen elektriciteit aanwezig! Stichting Opdracht in Afrika wil dit graag veranderen en heeft een innovatief plan bedacht om dit probleem aan te pakken. Door gebruik van zonnepanelen wil de stichting afgelegen dorpjes van stroom gaan voorzien. Zo kunnen de inwoners ook 's avonds activiteiten ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld Bijbelstudies vanuit de kerk organiseren en jongeren kunnen bij avondlicht doorstuderen.

Iedereen kan meeprofiteren van de opgewekte elektriciteit en dat biedt veel kansen voor verdere opbouw van kerk en samenleving! Helpt u mee om dit te realiseren?

“Bruggen slaan tussen gelovigen en de overheid” – 26 november 2016

Esa E Church TekstfotoHulporganisatie Isa-e-Church steunt ex-moslims die christen zijn geworden en lastig hun draai kunnen vinden in de reguliere kerken. "De bestaande christelijke gemeenschap vindt het lastig om deze medechristenen op te nemen. Men is bang voor problemen met de islamitische gemeenschap." Sowieso is 'christen zijn' in Bangladesh nog niet zo eenvoudig als het klinkt. Op verschillende plekken worden pastors bedreigd als ze doorgaan met hun werk onder moslims. Esa-e-Church wil de verbinding tussen de verschillende groepen versterken en doet dat onder andere door een weekblad uit te geven. Hierin schrijven zowel moslims, hindoes als christenen hun verhalen. Doel is om te laten zien dat 'christen zijn' heel normaal is en dat christenen helemaal bij de gemeenschap horen! 

Met uw gift kan Esa-e-Church de training van voorgangers van de huisgemeente betalen, kan worden bijgedragen in de kosten van het zo belangrijke weekblad en kunnen zij een CD uitbrengen met de psalmen in het Bengalees!

Spelen is leren, ook in Brazilië! – 12 november 2016

Eljakim TekstfotoKinderen van amper tien jaar oud die verslaafd zijn aan de drugs of moeten helpen met het vervoeren van drugs. Het klinkt natuurlijk bizar maar voor sommige kinderen in Brazilië is dit de harde realiteit. Stichting Eljakim heeft in drie gebieden in het land crèches en buitenschoolse opvang. Hier ondersteunen zij ruim 200 kinderen die in uitzichtloze situaties verkeren. Naast professionele begeleiding is het belangrijk om de kinderen ook een goede speelplek te geven. Zo kunnen zij zich al spelend verder ontwikkelen. Stichting Eljakim wil hen deze speeltoestellen geven maar heeft daar wel uw hulp bij nodig!

 

Wycliffe Bijbelvertalers in Congo - 29 oktober 2016

Webfoto WycliffeIn Congo is volledige geloofsvrijheid. Maar dat betekent niet dat iedereen de Bijbel in zijn of haar eigen taal kan lezen. Door de grote hoeveelheid afgelegen gebieden zijn er nog veel mensen die hun eigen taal blijven spreken en niet 1 van de 4 landstalen. Wycliffe vindt het belangrijk dat iedereen de Bijbel kan verstaan en begrijpen, daarom is de organisatie begonnen met het vertalen naar zes nieuwe talen. Maar hoe werkt dat eigenlijk, een Bijbel vertalen? Eerst moet de gesproken taal op schrift gezet worden, een heel karwei! Daarna kan men pas beginnen met het vertalen van een Bijbelboek. En om echt een begrijpelijke vertaling te maken, dat valt niet mee! 

NET Foundation geeft christelijk onderwijs - 15 oktober 2016

NET Foundation Kerk PakistanIn Pakistan wonen bijna 2,8 miljoen christenen, maar christelijk onderwijs wás bijna niet voor handen. NET Foundation zet nieuwe technologische ontwikkelingen in voor afstandsonderwijs via computers, tablets of mobiele telefoons. Doordat de kosten voor internetgebruik erg laag zijn biedt dit serieuze mogelijkheden. Op deze manier kunnen zij gemeenteleden en voorgangers voorzien van theologische en praktische Bijbelkennis. Zo kunnen deze mensen vruchtbaar zijn in de kerk en samenleving. In 2014 kwam een formele samenwerking tot stand met een lokale Pakistaanse organisatie met als doel om deze partnerorganisatie te ondersteunen bij het opzetten van dit online afstandsonderwijs.

De komende jaren willen zij minimaal 500 jongeren op deze manier Bijbelgetrouw onderwijs geven. Doneer voor EO Metterdaad zodat dit belangrijke werk verder uitgebreid kan worden!

Mission Possible maakt onderwijs mogelijk voor arme kinderen - 1 oktober 2016

Onderwijs MP.JPGIn Rusland leven veel families armoedig ondanks dat het land niet  bekend staat als arm. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen niet naar school gaan en daardoor geen kans krijgen op een beter leven. Vooral eenoudergezinnen, gezinnen met een gehandicapt kindje of gezinnen waar werkeloosheid een grote rol speelt hebben het erg moeilijk! Mission Possible zet zich ervoor in om te zorgen dat deze kinderen tóch onderwijs kunnen krijgen. Honderden kinderen ontvangen zo al steun! Mission Possible wil graag tweehonderd kinderen schoolmateriaal geven zodat zij goed onderwijs kunnen krijgen en een kans krijgen op een betere toekomst! Helpt u mee?

KIA in actie voor het Priscilla centrum in India - 17 september 2016

Priscilla Centrum India Voor WebtekstKerk in Actie steunt het Priscilla Centrum, dat in India vrouwen opvangt die in drugs of prostitutie terecht zijn gekomen. Het centrum gebruikt kerkgebouwen als opleidingscentrum en vraagt de kerken het cursusgeld te betalen voor tien vrouwen. Zij krijgen naast een vakopleiding ook Bijbellessen, psychische hulp en soms tijdelijk onderdak. Op die manier wordt het voor de vrouwen mogelijk om in hun levensonderhoud te voorzien zonder dat ze weer terechtkomen in prostitutie. De training duurt een jaar en dan komen de vrouwen, met hulp van het Priscilla centrum,  weer op eigen benen te staan.

Wilt u dit project ook ondersteunen? Doneer dan nu!

De scholen zijn weer begonnen! Wat nu? - 20 augustus

In september starten de scholen weer, maar in Albanië en Moldavië zijn veel ouders te arm om de benodigde schoolspullen aan te schaffen. Het onderwijs is gratis, maar de schoolspullen niet. Zending over Grenzen wil kinderen voorzien van een rugtas met de benodigde spullen. De organisatie ondersteunt families, die onder de armoedegrens leven, op allerlei manieren. Er is bij hen een dagelijkse strijd om aan voldoende eten te komen; er zijn geen reserves en daardoor geen mogelijkhden voor onderwijs. Met dit project kan een verschil gemaakt worden. Kinderen krijgen kansen om armoede te ontvluchten door onderwijs en verdere ontwikkeling.

Het gaat om €22,50 per kind, los van de verspreidingskosten.

EO Metterdaad wil 200 kinderen in Albanië en 200 in Moldavië voorzien van schoolmaterialen, zonder onderscheid tussen jongens en meisjes.  De kinderen zijn al bekend in bestaande projecten.

Hiervoor is in totaal € 10.000 nodig! Helpt u mee?

 

HIV-Aids preventie in China -6 augustus

Jaap en Marieke den Butter werden in 2002 uitgezonden vanuit de Herv.Kerk/KiA naar China om via ontwikkelingswerk

Thumbnail BCI China

(HIV/Aids preventie/project onder prostituees/lepraproject en project onder gehandicapte weeskinderen) contact te leggen met de bevolking en eventueel ruimte te vinden om te vertellen over het Evangelie. Het opbouwen van een relatie met Aziatische mensen is een langzaam proces. Jaap heeft zich 14 jaar voor dit werk in gezet. Het werk gaat door, maar hijzelf heeft een andere functie gekregen in de regio.

De stafleden van Bless China International gaan de dorpen in en geven voorlichting over hoe hiv/aids verspreid wordt. Ze doen dit door middel van toneelstukjes en andere aansprekende voorlichtingsmethoden. Het doel is om kennis over hiv/aids te vergroten, stigma's te verminderen en mensen te stimuleren om in een vroeg stadium een hiv-test te laten doen.

Ecuador: Audiobijbels op zonne-energie - 24 juli

Jaap en Linda Bezemer zijn in januari 2014 met hun vier kinderen via Latin Link Nederland uitgezonden naar Ecuador. Daar werken zij met een lokale indianengemeenschap. Jaap werkt als tropenarts. Het ideaal van Jaap en Linda is zoveel mogelijk deel uit te maken van de Ecuadoriaanse maatschappij. 

Jaap Bezemer EcuadorAudiobijbels met zonnepanelen

Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn zij begonnen met het verspreiden van audiobijbels met zonnepanelen. Dit project richt zich op de junglebevolking van Ecuador in de taalgroepen Kichwa uit de provincie Pastaza (waar Jaap en Linda wonen), Shuar en Achuar.
Deze werden vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd. Jaap en Linda hebben ondertussen zo'n 30 audiobijbels kunnen uitdelen aan de lokale bevolking en het is hen duidelijk geworden dat er veel vraag naar is.

De audiobijbel die tot nu toe is gebruikt kost 35 dollar + verzendkosten in de Verenigde Staten. Bij Global Recorings Network Nederland is nu een nieuwe versie gevonden die tussen de 10 en 15 dollar gaat kosten. Daarvan zijn er inmiddels 100 stuks besteld. Jaap en Linda hopen de komende twee jaar in ieder geval zo'n 500 audiobijbels te kunnen verspreiden. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen zal dat aantal met 300 worden uitgebreid.

Zelf bijdragen voor audiobijbel

De ontvangers van de audiobijbels dienen zelf een bijdrage van 10 dollar te betalen. Dit zorgt ervoor dat zij de waarde van de audiobijbels inzien en het niet als speeltje gaan gebruiken. Ook zorgt deze bijdrage voor een versteviging van de eigenwaarde van de ontvanger. Voor buitengewoon arme gezinnen zal een uitzondering gemaakt worden. Vanuit verschillende kerkgemeenschappen in de jungledorpen zijn al aanvragen gedaan.

Jaap en Linda hebben zelf met name contact met de Kichwa bevolking. Jaap spreekt goed Kichwa en Linda is bezig met een studie van deze taal. Zij zullen dus relatief veel Kichwa audiobijbels gebruiken.
In de afgelopen 50 jaar zijn deze junglestammen van een leven in het stenen tijdperk grotendeels overgegaan in de moderne, Spaanse, geglobaliseerde maatschappij. Zij hebben beslist geen leescultuur. De meerderheid van de kerken leest in het Spaans uit de bijbel, maar dat is voor de indianen niet altijd even toegankelijk. De zonnepaneel audiobijbels zijn een unieke kans om jungle indianen met het evangelie in hun eigen taal te bereiken.

Steun dit mooie werk, geef voor dit Metterdaad Radio-project!

Zuid-Soedan: Gebrek aan bijbelkennis bij jeugd - 9 juli

Op 9 juli is het precies 5 jaar geleden dat de Republiek Zuid-Soedan een zelfstandig land werd. Met vallen en opstaan volgt er een lange weg van opbouw en ontwikkeling, soms danig verstoord door onrust. Er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel op allerlei terreinen. Het overheidsapparaat is heel zwak en tussen verschillende bevolkingsgroepen heerst spanning. De gevolgen van een jarenlange burgeroorlog is overduidelijk zichtbaar.
In de kerk bleef er wel een structuur bestaan en er was ook groei. Maar er is een groot tekort aan opgeleide voorgangers in dit land waarbij de bevolking overwegend animistisch is.

Vooral voor jongeren moet er extra aandacht komen. Zij hebben nauwelijks bijbelkennis en door de grote veranderingen in hun land worden zij sneller verleid om af te haken.

Jaap Haasnoot Eo Metterdaad Zuid SoedanHet Kajo-Keji Christian College is in 1993 gestart, maar werd door de burgeroorlog genoodzaakt om te vluchten naar Noord-Oeganda en functioneerde nauwelijks meer. In 2008 kon het College opnieuw terug naar Zuid-Soedan. Bepaalde vakken worden vanuit de hoofdstad Juba verzorgd via afstandsonderwijs. Op dit moment worden er 30 studenten opgeleid, waarvan er 10 financiële ondersteuning nodig hebben. Voor hen is voor een jaar €11.000 nodig, waarvan €1.000 door het college en de studenten zelf bijeen wordt gebracht. Hiervoor voert de GZB actie. Jaap Haasnoot is regio-coördinator van de GZB in Oost-Afrika en gastdocent aan genoemd College.

Theologiestudenten Thailand – 25 juni

Website Thailand Radio 2016

Te midden van een overwegend Boeddhistische samenleving,doorspekt met het geloof in geesten en voorouders, zijn de christenen een kleine minderheid in Zuid-Oost Azië. Voorheen moesten christelijke theologiestudenten voor een Engelstalige opleiding naar steden als Hong Kong, Singapore of zelfs naar het Westen. Vanuit de grootste kerk in Thailand, de presbyteriaanse Church of Christ, is het McGilvary College of Divinity ontstaan. Daar kunnen studenten uit de hele regio een opleiding tot pastor volgen. Ze komen niet alleen uit Thailand maar ook uit Myanmar, Bhutan, Vietnam en China.

Bijna alle studenten keren na hun afstuderen terug naar hun land van herkomst om daar predikant te worden of te doceren op bijbelscholen. Het college is van zeer grote waarde in Azië. Nu krijgen studenten de kans om dichterbij huis deze opleiding te volgen en kunnen de kerken in en om Thailand door hen versterkt worden. De organisatie Kerk in Actie steunt het McGilvary College of Divinity.

Helpt u mee, om meer studenten deze kans te bieden en de kerk in Azië te laten groeien? 

Stop misbruik op de Filipijnen - 11 juni 2016

Web2 Filipijnen Radio

Niemand zou het willen voor zijn kind en toch gebeurt het, volop! Seksueel misbruik waarvan kinderen de dupe worden en beschadigd raken voor de rest van hun leven. De organisatie International Justice Mission gaat de strijd aan in onder andere de Filippijnen, vooral nu het online misbruik zich steeds verder uitbereid. Samen met lokale overheden wordt gewerkt aan handhaving van de wet, opsporing van daders en de bevrijding van kinderen. Misdaad mag nooit lonen!

Daarnaast krijgen de slachtoffers de zorg die zij verdienen. IJM vindt het belangrijk om samen te werken met lokale overheden. Door het geven van trainingen wordt bewustwording bevorderd, zodat deze overheden ook zelf het misbruik aan gaan pakken.

Helpt u mee om elk kind in de Filipijnen weer een kind te laten zijn? 

 

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Geef voor het Metterdaad Radio-project

Direct doneren