EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Luister naar
Metterdaad Radio

Luister hier uitzendingen terug van Metterdaad Radio

Afgerond

Radio uitzendingen

Corona raakt ons allemaal

Corona raakt ons allemaal: blijf om elkaar geven. Het is de slogan van de noodhulpcampagne die EO Metterdaad deze week startte voor de slachtoffers van corona in binnen- en buitenland. Ontdek wat deze campagne precies inhoudt en wat corona voor het Metterdaad team zelf betekent.

Vrouwen in Mexico

Elke dag worden er in Mexico 10 vrouwen vermoord, vaak in hun eigen huis. En dat aantal groeit alleen maar. We praten er over met Erika Kommers, die van 2012 tot 2018 met haar gezin in Mexico woonde en nu als programmamanager bij de Gereformeerde Zendings Bond nog steeds bij het land betrokken is.

Nieuws uit Lesbos

Het vluchtelingenprobleem op het Griekse Lesbos was deze week weer veel in het nieuws. De situatie wordt steeds nijpender. Vanuit st. Bootvluchteling vertelt Johanna van der Meer wat zij kunnen met het geld dat Metterdaad in oktober ophaalde en tegelijk het actuele nieuws duiden, mede naar aanleiding van de verhalen die ze van haar collega’s van het eiland hoort.

Evangelisatie en zending in Rusland

Het was een kop in het NRC van deze week: “Tot 18 jaar strafkolonie voor zeven linkse activisten in Rusland.” Een kop die sterke herinneringen opriep aan de tijd van communistisch Rusland, toen er nog structureel christenen tot strafkampen werden veroordeeld. Onder het Rusland van Poetin horen we hier veel minder over, maar betekent dit ook dat de christenen er inmiddels net zoveel vrijheden hebben als bijvoorbeeld in Nederland?

Een oplossing tegen eenzaamheid

Een interview met Gerdienke Fennema van EO Metterdaad over de situatie in Moldavië, het armste land van Europa. Een hele generatie vertrok naar het buitenland, om daar de kost te verdienen, gewoon omdat dit in Moldavië niet lukt. Jongeren en ouderen blijven over.

Verslaafdenzorg in Mongolië

Bij min 30 zien te overleven op straat. Voor honderden veelal alcohol verslaafde daklozen in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië is dat een dagelijkse strijd. EO Metterdaad wil uitkomst bieden en is deze maand gestart met een project voor verslaafdenzorg in Mongolië.

Helpen in Peru

Het gezin Bosch werkt in de Peruaanse hoofdstad Lima, onder de bevolking van een sloppenwijk daar. Ze proberen hier op allerlei manieren ‘de geest van armoede’ te doorbreken, zoals ze het zelf noemen.

Helpen op de Afrikaanse manier

De organisatie Christian Childcare Programme in Oeganda zet zich in voor kwetsbare (wees)kinderen en weduwen in het Oosten van dit land. En hun aanpak? Help de familie om een weeskind op te nemen en zorg voor goede opleidingen èn doe het vooral op de Afrikaanse manier.

Voedselpakketten voor Albanië

Eind november werd Albanië getroffen door een zware aardbeving. Het leven stond even stil, er was heel veel schade en er vielen tientallen doden. Juist deze maand – als er kerstfeest gevierd wordt – komt het hard binnen dat er gebrek is, geen voedsel, geen kerstmaaltijd.

Mozambique raakte alles kwijt

Onvoorstelbaar wat een puinhoop orkaan Idai in maart dit jaar achterliet. Complete dorpen werden weggevaagd, ruim 200.000 huizen verwoest of beschadigd. De oogst mislukte en mensen hebben honger!

Bij-effecten in Oeganda

Wereldwijd dringt het door: Bijen zijn van groot belang in de voedselketen. In Oeganda is de impact van bijen op de arme bevolking enorm. Vrouwen krijgen kansen om een eerlijk inkomen te verdienen èn de bijen verjagen olifanten die de oogst vertrappen.

School in Mozambique

In een dorp vlakbij de stad Beira in Mozambique is er dringend behoefte aan een basisschool. De klaslokalen staan, de docenten staan klaar, maar er is nog geen toiletgebouw en dat is verplicht om te kunnen starten en hard nodig voor goede hygiëne en gezondheid van de kinderen. Laura Dijkhuizen is enthousiast over dit project en vertelt er over.

Kinderdorp op Haïti

Haïti. Dit armste land in het Caraïbisch gebied kent honger, armoede en corrupte regeringen. Daarom blijft Johan Smoorenburg - met zijn team van 135 Haïtiaanse medewerkers zich inzetten voor dit land en zijn bewoners.

Noodhulp op Lesbos

Met een dubbel gevoel is orthopedagoog Marijke (28) weer thuis. Ruim een half jaar was zij op Lesbos als coördinator van de psychosociale projecten van Stichting Bootvluchteling, waaronder een school in kamp Moria en psychische ondersteuning aan getraumatiseerde vluchtelingen.

Levensgevaarlijk zwanger

In Nederland kennen we de uitdrukking 'in blijde verwachting zijn'. In de binnenlanden van het West-Afrikaanse Guinee zijn zwangere vrouwen eerder 'in bange verwachting'. De kans dat hun kindje overlijdt tijdens de bevalling is dertien keer groter dan in Nederland.

Veilige opvang van kinderen

Kinderen worden vaak gewaarschuwd voor onveilige plekken, plekken waar gevaar schuilt, maar niet voor de plek die veilig zou moeten zijn: THUIS! Helaas is in Sri Lanka kindermisbruik een enorm probleem. #Luister

Hulpverlening 2.0 van Tear

Wat vroeger heel normaal was, gebeurt nu absoluut niet meer en andersom. Het laatste interview in onze zomerserie ‘hulpverlening 2.0’ is met Nadine Stam, projectleider bij TEAR.

Mercy Ships wil overbodig worden

Een hulporganisatie die zichzelf het liefst vandaag nog op zou heffen kom je niet elke dag tegen. Toch geldt dat voor Mercy Ships, dat vanaf een ziekenhuisschip gratis medische hulp biedt aan de allerarmsten in Afrika.

Medair strijdt

Is de hulpverlening veranderd in de afgelopen decennia? Wat deden we vroeger wel en nu absoluut niet meer? Sluit de hulp nog aan bij de vraag van de doelgroep ter plekke?

Open Doors

Open Doors begon in 1955 met Bijbelsmokkel naar het Oostblok, door Anne van der Bijl. In een kevertje de grens over. Hoe ziet het werk van Open Doors er nu uit, bijna 65 jaar later? Is Bijbelsmokkel nog steeds aan de orde? Maarten Dees, directeur van Open Doors, is onze gast.

Ontwikkelingen binnen TWR

De hulpverlening is veranderd... en dat geldt ook voor de zending... Wat vroeger heel normaal was, gebeurt nu absoluut niet meer en andersom. We zoomen in op deze ontwikkeling en nu doen we dat met Matthea Vrij, van Trans World Radio Nederland.

GZB anno nu

Er is de afgelopen decennia nogal wat veranderd in hoe organisaties hun hulpverlening en zending vormgeven. In onze zomerserie ‘hulpverlening 2.0’ zoomen we in op deze ontwikkeling en vanavond doen we dat met Jan Ouwehand, directeur van de GZB

Business for Mission

Zakenmannen en zendelingen: dat zijn toch twee heel verschillende types zou je zeggen. De een is vooral bezig met geld verdienen, de ander met het verspreiden van het Evangelie. Toch brengt de organisatie All Nations met het project Business for Mission deze twee werelden bij elkaar.

Friedensstimme in Centraal Azië

Het Evangelie maakt een opleving mee onder doven in Centraal Azië! Stichting Friedensstimme helpt hen, maar ze hebben uw hulp hard nodig!

Dorcas in Ethiopië

Van takkendragers naar ondernemers: Dorcas zet zich in om met zelfhulpgroepen arme jonge vrouwen te trainen. Zo krijgen deze vrouwen meer kansen dan ooit op de arbeidsmarkt!

Red een Kind in Malawi

Een interview met Andries Schuttinga - directeur van hulporganisatie Red een Kind - over hoopvolle initiatieven van vrouwen in Malawi. Sterke vrouwen die een geweldig rolmodel zijn als moeder-buddy, kleuterjuf of sociaal werker.

Spaargroepen Zuid-Soedan

Werken aan een financiële buffer is voor iedereen belangrijk. Hulporganisatie Tear is in stabiele gebieden van Zuid Soedan gestart met het opzetten van spaargroepen. Langdurige afhankelijkheid van externe hulp wordt hiermee doorbroken!

Venezolaanse vluchtelingen

Bij de grens tussen Venezuela en Colombia verlaten zo’n 5000 Venezolanen per dag hun vaderland. Ze zijn op zoek naar voedsel, onderdak en medische zorg.

Talentencentrum in Kenia

Het Kipawa Talentencentrum wil jongeren een positieve manier van tijdsbesteding aanbieden, waarbij zij zichzelf kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke volwassenen.

Ouderenzorg in Egypte

Ook in Egypte wordt de zorg voor ouderen steeds minder geregeld door familie; een Nederlandse verpleegkundige startte een heel eenvoudig verzorgingshuis, maar heeft grote behoefte aan hydraulische hoog-laag bedden.

Alcoholverslaving in Oekraïne

Wat als wodka net zoveel kost als melk? Veel inwoners, murw gebeukt door armoede en werkeloosheid, grijpen er dan ook naar de fles. Hulporganisatie World Partners is onder andere actief in het dorpje Oles’k, om deze cultuur te doorbreken.

Hoop voor Albanië

Je kind elke dag een warme maaltijd geven, dat wil elke ouder. Maar de ca 3000 bewoners van een helling bij de hoofdstad Tirana in Albanië krijgen dit niet voor elkaar. Voor 300 kinderen biedt Hoop voor Albanië mogelijkheden.

Idai in Mozambique

De Verenigde Naties noemen het ‘misschien wel de grootste natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond.’ Arthur Heijstek is programmamanager voor hulporganisatie Dorcas in Mozambique. Hij vertelt over de gevolgen.

Lepra in Nepal

In Nepal is er door leprapatiënten een coöperatie gestart met mooie initiatieven om de kost te verdienen. De zaken gaan zo goed dat er een auto nodig is.

Roma kinderen

Roma kinderen uit Oost-Europa zitten al jong gevangen. Gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit. Help Roma kinderen naar school.

Hoop tussen de puinhopen

Lise van der Eijk, programmamaker voor EO Metterdaad heeft de verwoesting in Mosul met eigen ogen gezien en vertelt over de lichtpuntjes van hoop in de puinhopen van deze stad. Luister!

Lighthouse in Zuid-Afrika

Kinderen bij “het verkeerde” weghalen èn weghouden, dat is de nood voor ouders in Zuid-Afrika. Theo en Jinke de Jong zetten zich daarvoor in. Vanuit zeecontainers geven ze onderwijs, bijbelstudie en voorlichting.

Landbouwonderwijs voor vrouwen

In Egypte zet Dorcas zich in voor landbouwonderwijs voor vrouwen! Niet vanuit emancipatie, maar vanuit de werkelijkheid in Egypte: de vrouwen werken op het land!

Huilen om een Bijbel

Joyce van de Veen was aanwezig bij de lancering van het Nieuwe Testament van de Bijbel in het Kikongo - de spreektaal van 2 miljoen Angolesen. Ze vertelt over de impact hiervan. Voor de verspreiding van het NT onder de allerarmsten wordt financiële steun gevraagd.

'Peddies' voor kinderen

Met het PEDE programma brengen we orde, regelmaat en veiligheid in de levens van kinderen die in die chaotische wereld opgroeien. PEDE’s zijn veilige plaatsen in de dikwijls onveilige omgeving van de favella’s in Brazilië.

Gevangenisevangelisatie

In het immense Rusland worden duizenden kilometers afgelegd om gevangenen te bezoeken. Een van de evangelisten wil een opvang starten voor ex-gevangenen en daarmee voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

Medische hulp in Egypte

Door burgeroorlog in Soedan zijn er duizenden vluchtelingen in Egypte. Ze worden met de nek aangekeken, maar vanuit de kerk is er zorg voor hen. Voor medische hulp is echter geld nodig.

Bijbelonderwijs in Zimbabwe

De kerk in Zimbabwe – een land in het Zuid-Oosten van Afrika - is voortvarend bezig om in alle uithoeken van het land Bijbelonderwijs te geven!

EO Metterdaad voor Jemen

Dreigende hongersnood in Jemen

De ergste voedselcrisis ter wereld treft Jemen op dit moment als een mokerslag. Deze gigantische ramp krijgt nauwelijks aandacht, omdat er bijna niemand het land in of uit komt. Een interview met Johan Mooij, woonachtig en werkzaam in Jemen.

Noodhulp voor Sulawesi

Het Christelijk Noodhulpcluster staat in nauw contact met haar partnerorganisaties op Sulawesi. Een interview met Klaas Jan Baas van de hulporganisatie ZOA.

Bijbelvertaling in Tanzania

In de kerken in Tanzania is weinig kennis van de Bijbel omdat deze niet voorhanden is in de eigen lokale taal. Wycliffe gaat zich inzetten voor twee nieuwe taalgroepen.

Netfoundation in Oeganda

Veel jonge voorgangers zijn niet goed opgeleid. Om die reden dreigt de regering met kerksluiting. De organisatie Netfoundation biedt als oplossing lesmateriaal aan via internet.

Kinderen op de Filipijnen

Me Too! Is de hartekreet van vele kinderen in de arme wijken op de Filipijnen. Zij zijn zeer kwetsbaar in het gezin waarin ze opgroeien. Woord en daad wil dit probleem aanpakken.

Medische zorg in Senegal

"Kennisoverdracht is een belangrijke vorm van moderne ontwikkelingshulp", een uitspraak van Jan en Tabitha Kieviet, die sinds 2012 werkzaam zijn in het Westafrikaanse Senegal.

Afriana in Malawi

Help een kind, verander een leven! Dat is het motto van Afriana Foundation in het Oost-Afrikaanse Malawi.

Vaste Burcht in India

Bijbels onderwijs voor mensen in de Indiase jungle.

Medair in Zuid-Soedan

Medair wil levens redden in Zuid-Soedan, in de context van oorlog en voedseltekorten. Luister naar hun verhalen.

World Servants in Bolivia

World Servants wil stigmatisering van mensen met een beperking verminderen en ervoor zorgen dat zij, met name jongeren, een volwaardige rol krijgen in de maatschappij.

Christ's Hope in Tanzania

HIV en Aids zijn in Tanzania een enorm groot probleem. Christ's Hope vangt kwetsbare weeskinderen op en helpt deze kinderen naar een gezonde toekomst.

Bijbels op school

Het Keniaanse schoolsysteem moedigt het gebruik van de Bijbel aan, maar in gebieden van extreme armoede is er geen geld voor de aanschaf.

Mitspa House

Mitspa House is een plaats waar jonge moeders en hun pasgeboren kind gaan ontdekken dat samen met God een mooie toekomst mogelijk is.

Edukans - tv project

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en relevante opleidingen voor jongeren.

3xM in Afghanistan

De inwoners van het land zijn nog onbekend met het evangelie. Ons doel is om via tv de Bijbelse boodschap te brengen bij het Afghaanse volk.

Hoop Kliniek in Guinee

Anco en Ewien van Bergeijk vertellen over de "Hoop Kliniek" in Guinee. Deze kliniek bestaat om Gods liefde uit te dragen.

Onrecht in Congo

Geef nooit de strijd tegen onrecht op! Aldus Anki van Bruggen, manager fondswerving bij Stichting Red een Kind.

Bijbelkamp voor Touaregs

De gezamenlijke kerken in Niger willen graag een bijbelkamp organiseren voor de groep christenen onder de Toeareg. Die vinden het geweldig om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren!

Christenen in Pakistan

Richard Groenenboom van Stichting de Ondergrondse Kerk ging eind vorig jaar naar Pakistan en ontmoette er een heel aantal christenen.

Bijbels. Ook voor indianenstammen

De Bijbel staat met stip bovenaan als het gaat om het meest gelezen boek ter wereld! Hoe belangrijk is het om de bijbel te kunnen lezen in de eigen taal!

Trans World Radio Benin

In de studio is Hubrecht Smits, directeur van Trans World Radio NL en België. Waar niemand binnenkomt om het Evangelie uit te leggen, gaat radio over grenzen heen!

Baby on board

Een tv-serie met achterbank gesprekken in een taxi. Over geloof en bijgeloof, vooroordelen en gezondheid tijdens de zwangerschap.

Familiecentrum in sloppenwijk

Jordi en Ria Bosch wonen en werken in de enorm grote sloppenwijk Nueva Juventud, dat gelegen is aan de rand van de Peruaanse hoofdstad Lima.

Bijbelvertaling in Togo

Hans Hoddenbagh werkt bij Wycliffe Bijbelvertalers. Hoe ver staat het met het bijbelvertaalwerk wereldwijd? En Togo in het bijzonder?

Pastoraal werk in Albanië

In Albanië zitten ruim 6000 mensen gevangen. Het ondersteunen van gevangenen en het aanbieden van Bijbelstudie, door pastoraal werkers wordt zeer gewaardeerd en maakt verschil.

Jasper Maas in Ghana

Jasper zet zich in met alfabetiseringsprogramma’s in lokale talen en traint vrijwilligers en leiders in de dorpen om les te kunnen geven.

Jezus-volgers in Egypte

Jezus-volgers hebben het moeilijk in Egypte. Zij worden vervolgd en gediscrimineerd vanwege hun geloof, komen moeilijk aan werk en raken daardoor in armoede.

Interview ORA Indonesië

Op Centraal en Oost-Java is er renovatie nodig bij verschillende huiskerkjes, zodat christenen kunnen blijven samenkomen.

Interview Richard Groenenboom

Christenen in Vietnam worden in de gevangenis gezet. De organisatie helpt familie om hun geliefden te bezoeken.

Interview Beja en Frits Weitkamp

Stichting de Brug, onder leiding van Beja en Frits Weitkamp, biedt praktische hulp in Cambodja en helpt de bevolking zo verder op weg.

Interview Dorcas Zuid-Soedan

Dorcas doet wat het kan om de uitbraak van diarree en cholera te voorkomen in Zuid-Soedan. Leen Stok en Hielke Zantema vertellen over het werk in deze regio.

Interview fam. van Ingen

Tele-Vie-Deo maakt onder andere tv-programma's, die mensen in Franstalig Afrika bemoedigen om initiatief te nemen en als kleine zelfstandige aan de slag te gaan.

Bedankt voor uw steun

Dankzij uw steun kon Peter 't Lam een houtbewerkingsplaats voor verstandelijk beperkte jongens bouwen. Ook zijn vrouw Tineke heeft er veel door kunnen doen!

Radio Emanuel in Albanie

Radio Emanuel maakt radioprogramma’s met en voor kinderen in Albanië, in samenwerking met de lokale kerk.

Interview OM Vakantiekamp

Operatie Mobilisatie organiseert - samen met lokale kerken - een vakantiekamp voor gehandicapte kinderen en hun ouders in Abchazië.

Interview Janny Oorebeek

Janny Oorebeek vertelt over de situatie van kinderen in Rwanda, na de genocide. Deze kinderen zijn vaak wees en besmet met HIV/Aids.

Interview Willemijn Piet

Mathijs en Willemijn Piet zetten zich in voor weduwen in India. Die worden uitgestoten uit de samenleving; en onaanraakbaar.

Interview Joost Bijl

Die is relatiemanager bij de de MAF, en vertelt over een nieuwe vliegtuigbasis dat in het Noorden van Kenia is aangelegd.

Interview kindertehuis Bolivia

In het "Huis van Hoop" in Bolivia worden al 25 jaar ouderloze kinderen opgevangen, die liefde en een opleiding krijgen.

Interview Hanna Wapenaar

Zij vertelt over haar werk in het Ujamaa Centre. Zij geeft daar o.a. training op gebied van contextueel Bijbellezen.

Interview Arab Vision

Inge Verhoef vertelt over het werk van Arab Vision rond de problematiek van uithuwelijking van jonge meisjes in het Midden-Oosten.

Interview 3xM

Dick Kleinhesselink vertelt over een mobiele bioscoop dat het Evangelie brengt in de dorpen en kleine steden van Pakistan.

Interview verslavingszorg

Margreet van Beest vertelt over het werk van hulporganisatie Kom Over en Help voor verslaafden in Oekraïne.

Interview Medair

Carla van Weelie vertelt over het werk van Medair in Zuid-Soedan. De hulporganisatie strijdt tegen de hongersnood die het land heeft getroffen!

Interview Samen voor Haïti

Els Hortensius vertelt over de actie voor Haïti. Samen met Medair, Woord & Daad en Kerk in Actie willen wij de wederopbouw ondersteunen!

Interview Tamar Center

Nella Davidse vertelt over het Tamar Center. Dit centrum helpt vrouwen uit de prostitutie en bij de start van een nieuw leven.

Interview Judith Prakken

Dankzij schoolpakketten wordt het onderwijs verbeterd van arme kinderen in Peru. Ze krijgen een kans om vooruit te komen!

Doneer voor het huidige project

Doneer