EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Vrouwen in Mexico

Bekijk het uitzendingen overzicht

Zaterdag 14 maart 2020

Elke dag worden er in Mexico 10 vrouwen vermoord, vaak in hun eigen huis. En dat aantal groeit alleen maar. We praten er over met Erika Kommers, die van 2012 tot 2018 met haar gezin in Mexico woonde en nu als programmamanager bij de Gereformeerde Zendings Bond nog steeds bij het land betrokken is. 

Gelukkig heeft Erika geweld nooit zelf aan den lijve ondervonden, maar iedere vrouw die ze sprak heeft hier helaas ervaring mee. Vrouwen voelen zich standaard onveilig in Mexico. In Mexico-Stad gaan vrouwen bijvoorbeeld al niet meer met de metro. In zo’n volle metro kunnen ze geen kant op. Daar kwamen heel vaak aanrandingen en verkrachtingen voor. Heel typisch van hoe de overheid hier mee omgaat is dat ze dan wel coupes voor alleen vrouwen instellen, maar dat vervolgens niet controleren. Dus gaan daar alsnog ook gewoon mannen instaan.  

Waarom doet de overheid zo weinig om dit geweld tegen te gaan? 

Zelf bagatelliseren ze het probleem voortdurend. Dat het allemaal wel meevalt qua cijfers. En het lijkt alsof ze dingen doen, zoals het instellen van metro-coupes voor alleen vrouwen. Maar vervolgens zetten ze dan weer nauwelijks in op handhaving, dus heeft het nog geen zin. Ze hebben  ook een ‘roze brigade’ ingesteld van vrouwelijke politieagenten, maar daar zijn er veel te weinig van of ze zijn altijd te laat. 

Maar een van de oorzaken van het probleem, het macho gedrag van de Mexicaanse man, zie je ook terug bij de overheid. De mannen hebben het voor het zeggen. Er zijn wel vrouwelijke politici, maar die zijn al zo ingekapseld door de macht dat zij ook doof lijken voor de problemen. 

Verder speelt er in het land natuurlijk heel veel. Denk alleen al aan de drugsproblematiek. De overheid geeft gewoon niet zoveel prioriteit aan dit probleem helaas. 

Is het Mexicaanse machismo één van de oorzaken van al dit geweld tegen vrouwen? 

Dat klopt. In Mexico leeft het traditionele rollenpatroon nog heel sterk. De man heeft het voor het zeggen. Hij is het hoofd van het gezin, de vrouw is vooral bestemd om dit gezin draaiende te houden. Wat je de laatste tijd ziet is dat jonge, moderne vrouwen dit niet langer pikken en gelijkwaardigheid nastreven. Daar kunnen veel mannen absoluut niet me omgaan en dat uit zich dan in geweld. 

Tegelijk is de positie van de vrouw in Mexico trouwens niet in alle gevallen slecht. Moeders bijvoorbeeld, worden enorm op een voetstuk geplaatst. In Mexico heb je geen Moederdag, maar is de hele maand mei een moedermaand. Moeders krijgen dan bijvoorbeeld korting in restaurants. Moeders worden dus op handen gedragen, maar haar dochters worden heel anders behandeld. Daar zit echt een verschil in positie in. 

Een andere oorzaak is het steeds meer wegvallen van de sociale samenhang. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De rijken trekken zich terug achter hun muren, maar de armeren ook. Het viel ons erg op in Mexico dat de familiebanden heel sterk zijn, maar dat men buiten het eigen gezin nauwelijks tot niet naar elkaar omkijkt. Mensen houden elkaar niet in de gaten. Dat maakt ook dat dit geweld zo kan groeien. 

Luister meer

Projecten