EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Radio
voor Roma

Geef om Roma

Onder andere via de radio horen de Roma in hun eigen taal over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus en dat ze Koningskinderen kunnen zijn! Help om deze uitzendingen te bekostigen.

Afgerond

Radio voor Roma

Pastor Nachko Zaikov maakt christelijke radio-uitzendingen voor Roma. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op. (25 minuten)

Radiopastor Nachko

Pastor Nachko Zaikov maakt christelijke radio-uitzendingen voor Roma. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op. (10 minuten)

Radio interview

Roma kinderen uit Oost-Europa zitten al jong gevangen. Gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit. We spreken met Hugo Baas van Global Aid Network. Samen met andere organisaties wil GAiN de Roma bereiken met de blijde boodschap van Jezus.

Radio voor Roma

Pastor Nachko Zaikov maakt radio-uitzendingen in Bulgarije en brengt Roma zo in contact met de Bijbel. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op.

Help alstublieft om de radio-uitzendingen en het gemeente-stichting werk van Nachko Zaikov in Bulgarije te bekostigen.

Radio voor Roma Analfabetisme Doneren

Is dit echt Europa?

Deze winter heeft EO Metterdaad met de stichting Christian Roma Support (CRS) filmopnames gemaakt in Oekraïne, om de leefsituatie van de Roma in beeld te brengen. Daarna is er ook in Bulgarije (met TWR) en Roemenië (met HOE) gefilmd. Het is schokkend om midden in Europa zoveel gezinnen aan te treffen die in krotten wonen en honger en kou lijden. 

De Roma (zigeuners) vormen de grootste minderheidsgroep van ons continent. Zij hebben geen eigen land en verkeren overal in een achterstandspositie. In Oost-Europa leven miljoenen Romagezinnen in ellendige omstandigheden. In achterafwijken waar geen stromend water of riolering is. In onverharde straten die bij regen veranderen in grote modderpoelen. Kinderen die door de ontberingen allerlei ziektes oplopen. Mensen die door de lokale bevolking met de nek worden aangekeken.

Christian Roma Support (CRS) zet zich in een zestal landen in om Roma steun te bieden en om te laten zien dat God hen niet afwijst. De Roma (voorheen zigeuners genoemd) zijn oorspronkelijk afkomstig uit India en verschenen vanaf 1400 na Chr. in Europa. Eeuwenlang trokken zij rond, maar de afgelopen honderd jaar werden zij overal gedwongen zich te vestigen. De ambachten die zij uitoefenden gingen langzaamaan verloren. Zij leven in besloten gemeenschappen en nemen weinig deel aan het onderwijs, waardoor zij een grote ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen. Ook kennen zij allerlei tradities die niet aansluiten bij het huidige maatschappelijke leven. Zoals de tienerhuwelijken en -ouderschappen.

Het is moeilijk om de leefpatronen van volwassenen te veranderen

In de praktijk blijkt het erg moeilijk om de leefpatronen van volwassenen te veranderen. Mensen hebben vaste overtuigingen en gewoontes opgebouwd. Daarom richt de hulpverlening van Christian Roma Support zich vooral op de kinderen. In de Roma Kids Projecten worden zij getraind om zich belangrijke basisvaardigheden eigen te maken. Ze krijgen goed voedsel en worden begeleid met schoolwerk. Er zijn vele veranderingen ten goede te zien bij deelnemende kinderen die inmiddels jongvolwassen zijn. Ook als Roma tot geloof komen, is er vaak een omkeer te zien in hun leefwijze. Zo gaan degenen die christen zijn geworden dikwijls op latere leeftijd nog een alfabetiseringscursus doen, om de Bijbel te kunnen lezen.

Evangelisatie en onderwijs

Evangelisatie en onderwijs blijken de pijlers te zijn van structurele verbeteringen in het leven van achtergestelde Roma in Europa.

Geef om Roma

Doneren