brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Roma in
Oost-Europa

Gun Roma kinderen goed onderwijs

Roma kinderen uit Oost-Europa zitten al jong gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit.

Help mee

Geen lieverdje

Criminaliteit is onder Roma in Roemenië een groot probleem. Ook Sorin was vroeger geen lieverdje. Hij pleegde meerdere gewelddadige overvallen en had ook als vader en echtgenoot losse handjes. (10 minuten)

Belang van onderwijs

Volgens Florin, zelf Roma en ex-crimineel, is het gebrek aan onderwijs het grootste probleem van de Roma in Oost-Europa. Scholing is wel beschikbaar, maar veel kinderen gaan niet omdat onderwijs geen onderdeel is van de cultuur. (25 minuten)

Radio voor Roma

Pastor Nachko Zaikov maakt christelijke radio-uitzendingen voor Roma. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op. (25 minuten)

Gun Roma kinderen goed onderwijs

Samen met 15 organisaties voert EO Metterdaad deze maand actie voor Roma. Roma kinderen in Oost-Europa groeien op in erbarmelijke omstandigheden. Zonder stromend water en elektriciteit wonen ze met grote gezinnen in gammele hutjes. Regelmatig vriezen er kinderen dood. Al jong raken ze gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit.

Doorbreek deze cirkel en laat deze Roma kinderen opbloeien zoals God hen heeft bedoeld. Geef voor goede begeleiding bij onderwijs, betere behuizing en leefstijl training. Zo geeft u de Roma kinderen van Oost-Europa hun toekomst terug.

Bekijk de lijst van samenwerkende organisaties.

Onderwijs Problemen Analfabetisme Doneren
Roma Content banner straatbeeld.jpg

"Onderwijs zit niet in het DNA van de Roma"

Deze maand voeren we als EO Metterdaad volop campagne voor het Roma-volk in Oost-Europa. Zij worstelen dagelijks met een veelkoppig monster van armoede, achterstelling, misbruik, geweld en criminaliteit. 

We lopen tussen de vuilnis en de modder in een Roma kamp in de Oekraïne. Branie gosertje David scharrelt er zijn kostje bij elkaar. Lezen en schrijven kan hij niet. “Onderwijs zit niet in het DNA van de Roma”, legt hulpverlener Karlos uit. Roma leven bij de dag. Een opleiding van vijf jaar? Daar kunnen ze zich niets bij voor stellen. Roma willen vrij zijn en daar hoort in de schoolbankjes zitten niet bij. Kinderen worden van huis uit dan ook meestal niet gestimuleerd om naar school te gaan. Totaal het tegenovergestelde van David is Sandri. Zij doet fanatiek haar best op school en wil later juf worden. Om Roma kinderen zoals zij te kunnen helpen.

David - Roma jongen

Zo vader, zo zoon?

Criminaliteit is onder Roma in Roemenië een groot probleem. Ook Sorin was vroeger geen lieverdje. Hij pleegde meerdere gewelddadige overvallen en had ook als vader en echtgenoot losse handjes. Door een grote verandering in zijn leven is dat nu anders. En probeert hij zijn stoere zoon Vali op het rechte pad te houden, door hem over zijn eigen ervaringen te vertellen. Maar het snelle geld van de illegaliteit zuigt aan Vali. Hij kwam al een paar keer met justitie in aanraking. "Zo vader, zo zoon." Sorin hoopt van niet.

Roma jongeren

Is dit echt Europa?

Deze winter heeft EO Metterdaad met de stichting Christian Roma Support (CRS) filmopnames gemaakt in Oekraïne, om de leefsituatie van de Roma in beeld te brengen. Daarna is er ook in Bulgarije (met TWR) en Roemenië (met HOE) gefilmd. Het is schokkend om midden in Europa zoveel gezinnen aan te treffen die in krotten wonen en honger en kou lijden. Op zaterdag 2 maart komt eerste aflevering op televisie.

De Roma (zigeuners) vormen de grootste minderheidsgroep van ons continent. Zij hebben geen eigen land en verkeren overal in een achterstandspositie. In Oost-Europa leven miljoenen Romagezinnen in ellendige omstandigheden. In achterafwijken waar geen stromend water of riolering is. In onverharde straten die bij regen veranderen in grote modderpoelen. Kinderen die door de ontberingen allerlei ziektes oplopen. Mensen die door de lokale bevolking met de nek worden aangekeken.

Christian Roma Support (CRS) zet zich in een zestal landen in om Roma steun te bieden en om te laten zien dat God hen niet afwijst. De Roma (voorheen zigeuners genoemd) zijn oorspronkelijk afkomstig uit India en verschenen vanaf 1400 na Chr. in Europa. Eeuwenlang trokken zij rond, maar de afgelopen honderd jaar werden zij overal gedwongen zich te vestigen. De ambachten die zij uitoefenden gingen langzaamaan verloren. Zij leven in besloten gemeenschappen en nemen weinig deel aan het onderwijs, waardoor zij een grote ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen. Ook kennen zij allerlei tradities die niet aansluiten bij het huidige maatschappelijke leven. Zoals de tienerhuwelijken en -ouderschappen.

Het is moeilijk om de leefpatronen van volwassenen te veranderen

In de praktijk blijkt het erg moeilijk om de leefpatronen van volwassenen te veranderen. Mensen hebben vaste overtuigingen en gewoontes opgebouwd. Daarom richt de hulpverlening van Christian Roma Support zich vooral op de kinderen. In de Roma Kids Projecten worden zij getraind om zich belangrijke basisvaardigheden eigen te maken. Ze krijgen goed voedsel en worden begeleid met schoolwerk. Er zijn vele veranderingen ten goede te zien bij deelnemende kinderen die inmiddels jongvolwassen zijn. Ook als Roma tot geloof komen, is er vaak een omkeer te zien in hun leefwijze. Zo gaan degenen die christen zijn geworden dikwijls op latere leeftijd nog een alfabetiseringscursus doen, om de Bijbel te kunnen lezen.

Evangelisatie en onderwijs

Evangelisatie en onderwijs blijken de pijlers te zijn van structurele verbeteringen in het leven van achtergestelde Roma in Europa. De reportage die EO Metterdaad hierover maakte staat gepland vanaf zaterdag 2 maart 2019, op NPO2, 17.10 uur.

Sandri en David - Roma kinderen

Gun Roma kinderen goed onderwijs

Doneren