EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Christelijke hulporganisaties die werken onder Roma

Nederland kent veel Christelijke hulporganisaties die werken onder Roma in Oost-Europa. Samen met 15 organisaties voert EO Metterdaad deze maand actie. Roma kinderen groeien op in erbarmelijke omstandigheden. Zonder stromend water en elektriciteit wonen ze met grote gezinnen in gammele hutjes. Al jong raken ze gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit. EO Metterdaad werkt met deze organisaties samen om aandacht te geven aan de situatie van Roma.

Christelijke hulporganisaties die werken onder Roma

Sommige organisaties werken ook wereldwijd, onder de allerarmsten, temidden van conflicten, onrecht armoede en rampen. Anderen zijn 100% gericht op Oost-Europa. Ze dragen allen bij aan een duurzame verandering van mensen zonder onderscheid te maken naar geloof, geslacht of politieke overtuiging. Ze zijn gericht op blijvende verandering en bieden ondersteuning zodat de mensen uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Deze hulporganisaties werken veelal samen met lokale partners en bouwen aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

Christian Roma Support - Helpt Romakinderen op weg

Christian Roma SupportChristian Roma Support (CRS) steunt in zes verschillende landen Roma die kampen met extreme armoede en hevige discriminatie. Zij willen laten zien dat God hen niet afwijst en ze helpen om een betere toekomst op te bouwen. Daarbij stimuleren ze hen om hun vele talenten, veerkracht en prachtige cultuur te laten zien en te ontwikkelen. Zie ze in actie in de eerste aflevering van EO Metterdaad over Roma >

Trans World Radio - laat het Evangelie overal horen

Trans World RadioTrans World Radio laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via de media, waaronder radio, internet, audiospelers en apps. TWR maakt hierbij gebruik van zestien grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. Ook voor de Roma is er een speciaal programma. Kijk naar de tweede aflevering van EO Metterdaad over Roma voor een kijkje achter de schermen.

Stichting New Day Impact - brengt mensen in beweging

Stichting New Day ImpactStichting New Day Impact is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een christelijke identiteit. We hebben bouw- en onderwijsprojecten in Oost-Europa, waar we altijd samenwerken met lokale partnerorganisaties om verantwoordelijkheid te delen en gebruik te maken van lokale kennis en arbeidskracht. New Day Impact brengt daarbij graag mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. Lees het verhaal van onze Metterdaad collega die op bezoek was in Albanië >

GAiN - laat Gods liefde zien

GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. In Roemenië wonen ruim twee miljoen Roma die vaak worden achtergesteld en gediscrimineerd. GAiN focust zich op deze doelgroep en met name op de Roma kinderen. Samen met andere organisaties wil GAiN de Roma bereiken met de blijde boodschap van Jezus. Luister naar het interview met Hugo Baas >

iTeams - Samen levens veranderen

International Teams in de BalkaniTeams NL werkt samen met Roma kerken, organisaties en leiders. Voornamelijk in de landen van de Balkan. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Met als gezamenlijk doel: verandering van levens en verbetering van levensomstandigheden, op lange termijn. iTeams NL zendt werkers die deze visie delen.

Leger des Heils - bevordert zelfredzaamheid

Leger des HeilsHet Leger des Heils begon in 2015 met de eerste werkzaamheden in Slowakije. De werkzaamheden zijn met name gericht op de Roma-bevolking.
Er zijn 1100 Roma 'nederzettingen' in Slowakije waar de levensomstandigheden veelal slecht zijn en uitzichtloos. Daarom is het Leger des Heils nu op 3 lokaties projecten gestart. In deze projecten worden kinderen ondersteund met huiswerkbegeleiding, is er voor- en naschoolse opvang, worden er kinderclubs georganiseerd en de ouders ondersteund met opvoedingsvragen. Inmiddels zijn er ook 4 Roma die officier van het Leger des Heils zijn geworden en nu volop meedraaien in de projecten.

Zending over Grenzen - Alleen samen

Zending over Grenzen in Oost-EuropaJaarlijks helpt Zending over Grenzen duizenden kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa. Samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers laten we merken dat zij er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid. Lokale medewerkers en kerken zoeken samen met de mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

Stichting Aria - leert vaardigheden aan Roma

Stichting Aria in Oost-EuropaIn Telechiu (Roemenië) leven veel Roma in grote armoede. Stichting Aria is er een activiteitenboerderij begonnen. In samenwerking met Nederlanders kunnen Roma hier vaardigheden leren die de kwaliteit van leven verbeteren. Activiteiten zoals: Creatieve vaardigheden, koken, Engelse les, naailes, groenten verbouwen en het opknappen van huisjes.

Youth for Christ EMENA geeft hoop

Youth for Christ in Oost-EuropaIn Roemenië werkt Youth for Christ-EMENA (Europe, Middle East & North Africa) samen met kerken en een staf van Roma-jeugdleiders in zeven Roma-dorpen rond de stad Brasov. Aansluitend op de eigen taal en cultuur zijn er clubs en kampen. De hoop van kinderen en jongeren op een nieuw en beter leven wordt daar gevoed. Hun talenten worden uitgedaagd. Zij leren het evangelie kennen en groeien op met een beter perspectief. Gezinnen worden ondersteund bij de opvoeding en met materiële zaken. Waar mogelijk werkt Youth for Christ-EMENA samen met christenen van andere organisaties en netwerken.

Dorcas - voor de allerarmsten

Dorcas hulp en ontwikkeling in Oost-EuropaDorcas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Roemenië is het eerste land waar Dorcas actief werd. Ze bezochten het voor het eerst in 1981 om christenen te steunen die vervolgd werden door het communistische regime. Natuurlijk is de situatie door de jaren heen veel veranderd. Toch hebben nog steeds veel mensen het zwaar, vooral minderheidsgroepen zoals Roma’s en kwetsbare mensen zoals kinderen van wie de ouders zijn weggetrokken.

Vereniging Vrienden van Padureni

Pandureni - Vrienden van RomaSinds 2005 ondersteunen zij een kleine Roma kerkgemeenschap in het dorpje Padureni, dit dorpje ligt ongeveer 35 km vanaf Boekarest in Roemenië. Ze hebben een evangelist full-time in dienst die ook veel diaconaal werk verricht. Verder financieren ze de scholing van een aantal Roma jongeren en verzorgen ze Engelse les voor voornamelijk Roma kinderen. Ook organiseren ze in de zomer een jeugd kamp. En ze we doen nog veel meer.

Mission Possible - helpt in Oost-Europa

Mission Possible in Oost-EuropaMission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt op ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals opvangtehuizen, rehabilitatie- en dagopvangcentra, opvang van gezinnen, opvang van Roma, opvang van tienermoeders en een Baby box project.

Stichting ORA - zending en hulpverlening

ORA zneding en hulpverleningORA is een zendings- en hulpverleningsorganisatie, in 1992 opgericht, en actief in Oost-Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In 26 landen ondersteunt ORA kleinschalige en lokale projecten op het gebied van evangelieverkondiging, ontwikkelingshulp en materiële hulp. Vanuit een zendingscentrum in Hongarije verleent onze zendingspartner hulp aan Roma-dorpen, kerkjes en gezinnen in Hongarije, Oekraïne, Servië en Kosovo.

Stichting Hoop voor Albanië - werkt waar hulp hard nodig is

Hulporganisatie Hoop voor AlbaniëDe Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.

Stichting Hulp Oost-Europa - Gedeeld Geloof

Hulp Oost-EuropaStichting HOE (Hulp Oost-Europa) ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze steunen ook Roma gemeenschappen. Kijk naar de derde aflevering van EO Metterdaad over Roma om te zien hoe ze werken.

Roma helpen

Zoals je kunt zien, zijn er verschillende organisaties speciaal gericht op Roma in Oost-Europa. Ze bereiken hun doel allemaal op een andere manier, maar ze willen allemaal hetzelfde. Het helpen van Roma en deze groep mensen Gods liefde laten zien. Help nu de kinderen en families in achtergestelde situaties, door jouw bijdrage kun je helpen!

Roma kinderen David en Sandri

Steun het werk onder Roma

Doneren