EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Uitzendingen - Roma in Oost-Europa

Radio voor Roma

Pastor Nachko Zaikov maakt christelijke radio-uitzendingen voor Roma. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op. (25 minuten)

Radiopastor Nachko

Pastor Nachko Zaikov maakt christelijke radio-uitzendingen voor Roma. Maar hij laat het niet bij praten in de ether: Nachko zoekt zijn luisteraars in kleine Romadorpen persoonlijk op. (10 minuten)

Radio interview

Roma kinderen uit Oost-Europa zitten al jong gevangen. Gevangen in een cirkel van armoede, analfabetisme en criminaliteit. We spreken met Hugo Baas van Global Aid Network. Samen met andere organisaties wil GAiN de Roma bereiken met de blijde boodschap van Jezus.

Belang van onderwijs

Volgens Florin, zelf Roma en ex-crimineel, is het gebrek aan onderwijs het grootste probleem van de Roma in Oost-Europa. Scholing is wel beschikbaar, maar veel kinderen gaan niet omdat onderwijs geen onderdeel is van de cultuur. (25 minuten)

Geen lieverdje

Criminaliteit is onder Roma in Roemenië een groot probleem. Ook Sorin was vroeger geen lieverdje. Hij pleegde meerdere gewelddadige overvallen en had ook als vader en echtgenoot losse handjes. (10 minuten)

Onderwijs voor kinderen

Roma leven bij de dag. Kinderen worden van huis uit dan ook meestal niet gestimuleerd om naar school te gaan. Zo leeft braniegozer David. Lezen en schrijven kan hij niet. Sandri daarentegen doet fanatiek haar best op school. Ze wil later juf worden. (25 minuten)

Braniegozer David

Tussen de vuilnis en de modder in een Romakamp in Oekraïne scharrelt braniegozertje David zijn kostje bij elkaar. Roma willen vrij zijn en daar hoort in de schoolbankjes zitten niet bij. Hij wordt thuis ook niet gestimuleerd om naar school te gaan. (10 minuten)

Gun Roma-kinderen goed onderwijs

Doneren