EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Belang van onderwijs

Bekijk het uitzendingen overzicht

Zaterdag 16 maart 2019 25 minuten

Volgens Florin, zelf Roma en ex-crimineel, is dit het gebrek aan onderwijs is. Scholing is wel beschikbaar, maar veel kinderen gaan niet omdat onderwijs geen onderdeel is van de cultuur. Geschreven teksten kennen ze nauwelijks; verhalen worden mondeling doorverteld. Daarbij schamen Roma-kinderen zich vaak voor hun armoedige uiterlijk en worden ze regelmatig gediscrimineerd. Door hun gebrek aan scholing komen kinderen al op jonge leeftijd in de criminaliteit terecht. Florin vertelt in de uitzending dat hij op zijn veertiende al een fikse gevangenisstraf kreeg.

Geef voor onderwijs

Doneren