EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Hulp van ZOA op Sri Lanka

Sri Lanka was van 1983 tot 2009 verwikkeld in een wrede burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils. Sinds 1995 helpt ZOA op dit eiland om de ontheemden en slachtoffers te helpen. Nu er een einde is gekomen aan de oorlog, werkt ZOA aan het herstel van het land op zowel economisch als sociaal vlak.

Vissers en hun woekerlening

Na de oorlog keerden veel Tamils berooid terug naar hun vroegere woonplaats. De bewoners van de kustgebieden wilden weer starten met visserij, maar er was geen geld om materiaal te kopen.

Slimme handelaren (middlemen) wisten daar wel een oplossing voor. Ze leenden de straatarme vissers een bedrag voor het kopen van een boot en visnetten, met een torenhoge rente en de eis dat alle vis aan hen verkocht zou worden. Deze middlemen bepaalden vervolgens de, schandalig lage, prijs van de vis. Zo zijn de middlemen verzekerd van een constante aanvoer van goedkope vis, want de vissers hebben geen enkele kans om ooit de lening af te betalen.

ZOA wil de vissers helpen om weer financieel onafhankelijk te worden. De organisatie heeft gelobbyd bij de bank om te voorzien in een lening met een lage rente. De vissers kunnen nu bij de bank een nieuwe lening afsluiten en in één keer hun schuld afbetalen. Ze zijn daarna vrij om de vis op de markt voor een hogere prijs te verkopen en kunnen daadwerkelijk hun lening afbetalen.

Ongeveer 20% van de vissers is inmiddels in dit programma ingestapt en de eerste vissers zijn daadwerkelijk schuldenvrij! Het doel is om alle vissers uit de schulden te halen en te houden! En dat moet kunnen als het potentieel van deze sector wordt benut. ZOA is daarom gestart met de Fair, Fresh en Frozen groep. Ze willen hiermee een extra slag maken in de kwaliteit van de vis die door de visser aan coöperaties wordt geleverd, en met name van de verwerking en het vervoer. Als de vis beter bewaard wordt, dan kan het verder getransporteerd worden naar Colombo of zelfs de internationale markt. Daar zijn de prijzen hoger en krijgen de vissers dus een hoger inkomen.

Vissers in Sri Lanka

Help vissers in Sri Lanka

Doneer