EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Gevangen in Tanzania

Help mee de gevangenen een toekomstperspectief te geven!

Aandacht voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis en zorg na gevangenschap.

Afgerond

Karanga Revisited

In de grootste gevangenis van Tanzania, in de stad Karanga, kwamen regelmatig geweldsdelicten voor. Dit geweld is inmiddels sterk afgenomen door de werkervaringsprojecten van hulporganisatie Dorcas.

Terug naar Tanzania

Verslaggever Jan Willem den Bok zoekt contact met gevangenen uit de vrouwengevangenis in Tanzania. In 2017 was hij de eerste buitenlandse journalist die daar mocht filmen.

Masaikrijger met levenslang

Ooit was Olais een trotse Masaikrijger, die met zijn stam en kudde door Oost-Afrika rondtrok. Totdat hij eind jaren 80 een moord beging.

Gevangenenzorg in Tanzania geeft hoop op een betere toekomst

“Ik ben vrij in Jezus Christus”, vertelt ‘mister Bishop’, een gevangene in Tanzania die veroordeeld is tot dertig jaar gevangenisstraf. Jan-Willem was een aantal jaar geleden bij de grootste gevangenis in het land: Karanga Prison. Hij kreeg de unieke kans om als eerste achter de gesloten deuren van deze gevangenis te filmen. 

Samen met Mirjam Verwijs van Dorcas blikt Jan-Willem terug. Er zijn honderden gevangenen die hun veroordeling willen aanvechten. Velen zitten vast zonder rechtszaak of overtuigend bewijs. Dorcas helpt hen daarbij en zorgt voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis. Ook buiten de gevangenis gaat de zorg voor de mensen door.


Help je mee de mensen in gevangenschap weer toekomstperspectief te geven?

Dit wordt er met jouw gift gedaan:

Met jouw gift worden basisbehoeften als zeep en tandpasta gekocht en (vak)trainingen betaald. Ook ontfermt Dorcas zich over de achtergebleven families.

Geven kan via NL88 INGB 0000 300 300, t.n.v. EO Metterdaad o.v.v. ‘Tanzania’ 

Gevangenenzorg Zorg voor vrouwen 'Mr. Bishop' Doneer
Bedankt header gevangenenzorg Tanzania.jpg

De gevangenissen in Tanzania zitten vol

Tanzania heeft een bevolking van 52 miljoen miljoen mensen, samengesteld uit verschillende stammen en religieuze groeperingen. Zeven op de tien Tanzanianen leven onder de armoedegrens van € 1 per dag. Om te overleven kiezen sommige Tanzanianen voor criminaliteit.
De gevangenissen in Tanzania zitten daarom vol. Volgens de laatste telling zijn er ongeveer 350.000 gevangenen, waarvan bijna een derde deel vastzit in voorarrest, soms weken of maandenlang. Dat betekent dat zij achter de tralies zitten zonder dat de aanklacht tegen hen is onderzocht of hun straf is bewezen. Tanzania telt 122 gevangenissen. Eén van de grootste en beste daarvan is Karanga Prison.

Criminaliteit in Tanzania

Misdaad in Tanzania is al lang een groot probleem, vooral in de grote steden met een grote bevolking. De belangrijkste misdrijven zijn:
- Gender-geweld
- Seksueel geweld Cybercriminaliteit 
- Explosieven (Bommen) Mensenhandel 
- Strafbare feiten 
- Misdrijven tegen persoon Strafbare feiten tegen openbare rust (corruptie, stroperij)

Problemen in de gevangenis

Basis voorzieningen ontbreken vaak, zoals matras, lakens en dekens en spullen voor persoonlijke verzorging. Door matige hygiënische omstandigheden en overbezetting in de gevangenissen worden mensen vaak ziek. Veel voorkomende ziekten zijn tbc, huidaandoeningen, diarree, allergieën en infecties. Overbezetting en lange wachttijden voor een proces leiden tot stress en depressiviteit bij de mensen die in de gevangenis zitten. Toegang tot hulp bij een (rechtvaardig) proces is lastig. Er zijn weinig advocaten en hun hulp is vaak veel te duur voor de meeste mensen. Mr. Bishop, één van de gevangenen, is een voorbeeld daarvan.  

Hulp van Dorcas

Dorcas zorgt voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis en ook buiten de gevangenis gaat de zorg voor de mensen door.

Geef voor levensverbetering in de gevangenis

Doneer