EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Gevangenenzorg

Dorcas werkt in Tanzania samen met de partnerorganisatie New Life in Christ, om het leven in de gevangenissen te verbeteren en een succesvolle terugkeer in de maatschappij te vergroten.

Ze verzetten heel goed werk in de gevangenissen. Zij geven praktische hulp, dekens, matrassen. Langzaamaan begint de kerk in te zien dat zorg voor gevangenen van belang is en nemen zij een diaconale rol op zich. Ze verzorgen (vak) trainingen waardoor het leven in de gevangenis dragelijker wordt en er hier en daar een zakcentje verdiend wordt. Het is tevens een voorbereiding op een toekomst buiten de gevangenis.

Slechte omstandigheden in de gevangenis

New Life in Christ werd opgericht door Charles Shanga. Hij kwam onterecht in de gevangenis na een inbraak in zijn winkel. Hij kwam na een aantal dagen weer vrij, maar de indrukken in de gevangenis lieten hem niet meer los. De gevangenissen zitten overvol en er is tekort aan matrassen, dekens en toiletartikelen als tandenborstels, zeep en maandverband. Veel gevangenen worden ziek en hoewel er een ziekenboeg is, is er chronisch te kort aan medicijnen en andere hulpmiddelen. Gevangenen hebben geen enkel idee wanneer hun zaak voorkomt en of/wanneer er kans is dat ze vrijkomen. Een advocaat kunnen de meesten niet betalen. Veel gevangenen raken depressief. De gevangenisbewaarders hebben ook veel stress en moeite om de controle over zoveel gevangenen te houden.

Praktische hulp in de gevangenis

NLC is begonnen met het geven van praktische hulp. Een deel van de dekens en matrassen wordt ingezameld door kerken waar Charles presentaties geeft. Er is weinig begrip voor de situatie van gevangenen zowel in als buiten de kerk, omdat men vind dat het ‘toch hun verdiende straf is’, maar langzaam begint de kerk haar diaconale rol voor de gevangenen op zich te nemen. Ook als gevangenen vrij komen wordt de plaatselijke kerk gemotiveerd om om te kijken naar deze persoon. In de gevangenis wordt elke week een kerkdienst georganiseerd en veel gevangenen komen tot geloof. Juist de plaatselijke kerkgemeenschap is een belangrijk nieuw sociaal netwerk om terugval te voorkomen.

Vaktrainingen en werkprojecten voor gevangenen

Het werk van NLC heeft zich in de afgelopen jaren enorm uitgebreid. De ziekenboeg wordt regelmatig bevoorraad met medicijnen en gevangenen krijgen pastorale zorg en counselling. Ook worden er sport, muziek en leesactiviteiten georganiseerd om de mentale toestand van de gevangenen te verbeteren. Gevangenisbewaarders worden getraind in stressmanagement, omgang met gevangenen en recht. En de gevangenen zelf krijgen lessen in en goed burgerschap. Daarnaast worden er verschillende vaktrainingen gegeven om de gevangenen voor te bereiden op een leven in vrijheid. De long-term gevangenen worden hierbij opgeleid tot trainers om de short-termers te voorzien van vaardigheden. Ook kunnen ze daarna aan de slag in één van de werkprojecten. De werkprojecten leveren ook wat inkomsten op waardoor de levenssituatie van de gevangenen nog meer kan verbeteren. Er is een schoenmakerij, een kapper, een bakkerij en op het buitenterrein is een visvijver en een moestuin. De vaktraining is enorm belangrijk en wordt erg gewaardeerd. Vaak zijn ze vanwege armoede in de criminaliteit terecht gekomen en als de oorzaak niet wordt weggenomen is de kans op terugval levensgroot. Ook is er aandacht voor de families van gevangenen, die het opeens zonder kostwinner moeten stellen. Om te voorkomen dat kinderen ook gaan stelen wil de organisatie ook vaktraining gaan geven aan de vrouwen van gevangenen zodat zij in een inkomen kunnen voorzien.

Geef gevangenen een toekomst

Doneer