EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Het waterproject van Tear in Oeganda

Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig gebied. In de dalen waar de vruchtbare grond ligt, verbouwt de bevolking voedsel. Doordat het gebied zo dichtbevolkt is, moeten veel mensen zelf hoger in de bergen wonen. Voor hen is het daardoor moeilijker om aan goed drinkwater te komen. Het meeste water bevindt zich namelijk in het dal. Vrouwen en meisjes moeten met volle jerrycans ver lopen en klimmen, met als gevolg rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Bovendien worden ze vaak lastiggevallen door mannen.

Geen wonder dat men in de bergdorpen (te) zuinig is met water. Vaak is het water bovendien vervuild, doordat veel mensen geen toilet hebben en de dieren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Door het vuile water komt vooral onder kinderen veel ziekte en sterfte voor. 

Watercomités

Tear heeft, in samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda, een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Kerk en gemeenschap in de dorpen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan. Samen maken ze waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken. En ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Ook worden slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen, met behulp van de zwaartekracht, verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Hygiënevoorlichting onder de bevolking is ook een belangrijk aspect van het programma.

Geef voor schoon drinkwater

Doneer