EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Kansen krijgen
in Zuid-Afrika

Hulpverleners bieden hoop aan kansarmen

Steun hun werk zodat ze liefde en een toekomst kunnen uitdelen aan kansarme zwervers, kinderen en jongeren

Doneren

Aandacht voor jongeren

Ex-bendelid - nu jongerenwerker - Zakhele Malibuko geeft steun en liefde aan kansarme pubers in Zuid-Afrika. (25 minuten)

Kansen voor kinderen

Dompel u onder in de bakken met liefde die de Zuid-Afrikaanse Sue van der Walt uitstort over de kansarme kinderen onder haar hoede. (25 minuten)

Daklozenopvang & Recyclecentrum

We ontmoeten pastor Katleho Ncaphe die zich met hart en ziel inzet en zwervers letterlijk van de straat houdt. Het Recyclecentrum speelt daarin een belangrijke rol. (25 minuten)

Van kansarm naar kansrijk in Zuid-Afrika

Noodhulp Afrika na orkaan Idai kan hier

In Zuid-Afrika heerst veel armoede. Metterdaad reist naar dit land om 3 mooie projecten en hulpverleners te bezoeken en onder de aandacht te brengen. Ze hebben elk ook een uniek verhaal en prachtige motivatie.

Zo ontmoeten we: pastor Katleho Ncaphe die zich met hart en ziel inzet en zwervers letterlijk van de straat houdt, de formidabele kinder- en jongerenwerker Sue van der Walt, die de kansarme kinderen in Pretoria met pure aandacht op laat bloeien & ex-bendelid - nu jongerenwerker - Zakhele Malibuko die steun en liefde geeft aan kansarme pubers.

Dankzij uw gift kan daklozenpastor Katleho nóg meer daklozen van de straat houden, kan Sue op haar pure manier achtergestelde kinderen in Zuid-Afrika laten groeien naar Gods beeld en kan Zakhele jongeren steunen tot ze volwassen zijn en een baan hebben.

Straatwerk Doneren
Zuid-Afrika header Zakhele.jpg

Aandacht voor jongeren

Roer samen met jongerenwerker Zakhele Malibuko in een enorme pan ontbijtpap. En ontdek zijn geheime ingrediënt voor de kansarme pubers in Pretoria: liefde. Heel veel liefde voor henzelf en hun toekomst. Zakhele, zelf ex-bendelid, wil hen behoeden voor de fouten die hij maakte. Dus stuurt hij hen tijdens het studiekamp niet met een lege maag naar hun belangrijke examen. Maar staat zijn simpele maar super voedzame ontbijt symbool voor de steun en liefde die hij hen geeft. Steun en liefde die ze thuis vaak moeten missen. Kijk de uitzending >

Sue in Zuid-Afrika

Kansen voor kwetsbare kinderen

Kijk naar de uitzending. Dompel u onder in de bakken met liefde die de Zuid-Afrikaanse Sue van der Walt uitstort over de kansarme kinderen onder haar hoede. Leef mee met hoe ze de littekens van de apartheid heelt door deze donkere kinderen spelenderwijs te leren dat iedereen gelijk is. Loop mee als deze kids afval inzamelen en daar ‘geld’ voor krijgen wat ze mogen besteden in een speciaal voor hen ingericht winkeltje. En zie vooral hoe deze kinderen groeien onder de koesterende aandacht van Sue en haar team. Lees meer >

Dakloos in Zuid-Afrika

"Jezus is ook dakloos geweest"

Katleho en zijn team werken in miljoenenstad Pretoria. Hoe is de situatie van daklozen daar?

Zoals in elke grote stad kent ook Pretoria veel daklozen. In de uitzending zien we dat hun leefomstandigheden nog wel een graadje erger zijn dan in, zeg Amsterdam. Zo wassen de meeste zwervers zich in een zwaar vervuilde rivier, waarin mensen ook hun behoefte doen. Wat de situatie van de daklozen extra schrijnend maakt, is ze vaak nog wel een vrouw of kinderen hebben. Maar in de Zuid-Afrikaanse cultuur kunnen ze pas terug naar huis als ze in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien.

Hoe probeert de organisatie van Katleho deze daklozen te helpen?

Door hen geestelijk én praktisch te ondersteunen. Zo zien we de daklozen pastor bidden met Moses, die in een park leeft en bang is dat hij ongeneselijk ziek is. Het team biedt aan om met hem mee te gaan naar het ziekenhuis. Katleho citeert uit het Evangelie de bekende tekst over Jezus die geen steen heeft om zijn hoofd te ruste te leggen. ‘Jezus was ook dakloos’ klinken de troostende woorden in zijn gebed. Verderop in de uitzending zie we hoe het vuilsorteercentrum daklozen letterlijk van de straat houdt. Ze krijgen er geld voor het afval dat ze inzamelen in de stad, waarmee ze vervolgens een opleiding kunnen bekostigen. Zo zetten ze de eerste stap naar een menswaardiger bestaan.

Help daklozen pastor Katleho en zijn team om nóg meer daklozen van de straat te houden.

“Mensen zet je niet bij het grofvuil maar recycle je”

Hella van der Wijst blogt over haar Metterdaadreis naar Zuid-Afrika. Lees de blog >

Steun het werk in Zuid-Afrika

Doneren