brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Opvang in
Zuid-Afrika

Hulpverleners bieden hoop aan kansarmen

Steun hun werk zodat ze liefde en een toekomst kunnen uitdelen aan kansarme zwervers, kinderen en jongeren

Doneren

Opvang voor zwervers

We ontmoeten pastor Katleho Ncaphe die zich met hart en ziel inzet en zwervers letterlijk van de straat houdt. (10 minuten)

Van kansarm naar kansrijk in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika heerst veel armoede. Metterdaad reist naar dit land om 3 mooie projecten en hulpverleners te bezoeken en onder de aandacht te brengen. Ze hebben elk ook een uniek verhaal en prachtige motivatie.

Zo ontmoeten we: pastor Katleho Ncaphe die zich met hart en ziel inzet en zwervers letterlijk van de straat houdt, de formidabele kinder- en jongerenwerker Sue van der Walt, die de kansarme kinderen in Pretoria met pure aandacht op laat bloeien & ex-bendelid - nu jongerenwerker - Zakhele Malibuko die steun en liefde geeft aan kansarme pubers.

Dankzij uw gift kan daklozenpastor Katleho nóg meer daklozen van de straat houden, kan Sue op haar pure manier achtergestelde kinderen in Zuid-Afrika laten groeien naar Gods beeld en kan Zakhele jongeren steunen tot ze volwassen zijn en een baan hebben.

Doneren
Zuid-Afrika Header recyclecentrum.jpg

"Jezus is ook dakloos geweest"

Katleho en zijn team werken in miljoenenstad Pretoria. Hoe is de situatie van daklozen daar?

Zoals in elke grote stad kent ook Pretoria veel daklozen. In de uitzending zien we dat hun leefomstandigheden nog wel een graadje erger zijn dan in, zeg Amsterdam. Zo wassen de meeste zwervers zich in een zwaar vervuilde rivier, waarin mensen ook hun behoefte doen. Wat de situatie van de daklozen extra schrijnend maakt, is ze vaak nog wel een vrouw of kinderen hebben. Maar in de Zuid-Afrikaanse cultuur kunnen ze pas terug naar huis als ze in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien.

Hoe probeert de organisatie van Katleho deze daklozen te helpen?

Door hen geestelijk én praktisch te ondersteunen. Zo zien we de daklozen pastor bidden met Moses, die in een park leeft en bang is dat hij ongeneselijk ziek is. Het team biedt aan om met hem mee te gaan naar het ziekenhuis. Katleho citeert uit het Evangelie de bekende tekst over Jezus die geen steen heeft om zijn hoofd te ruste te leggen. ‘Jezus was ook dakloos’ klinken de troostende woorden in zijn gebed. Verderop in de uitzending zie we hoe het vuilsorteercentrum daklozen letterlijk van de straat houdt. Ze krijgen er geld voor het afval dat ze inzamelen in de stad, waarmee ze vervolgens een opleiding kunnen bekostigen. Zo zetten ze de eerste stap naar een menswaardiger bestaan.

Help daklozen pastor Katleho en zijn team om nóg meer daklozen van de straat te houden.

Steun het werk in Zuid-Afrika

Doneren